Protože bývám dotazován, jaká je četnost různých druhů ocenění lesa (a odpovědi jsem jen odhadoval) a protože jsem sám podlehl zvědavosti, roztřídil jsem a sečetl vlastní ocenění od r. 2009 do III/2014 (zveřejněno na těchto stránkách v r. 2014) a nově za období od r. 2016 do X/2019. 

Zde jsou výsledky (první cifra je za období 2009-2014, druhá 2016-2019, v % případů):

vyhláškové ocenění - lesní porosty zjednodušeným způsobem: 52,1%, 53,7

tržní ocenění (obvyklou cenou nebo tržní hodnotou): 36,5 %, 32,4%

ocenění pro účely odnětí nebo omezení lesních pozemků: 6,2%, 4,7%

ocenění škod: 2,6%, 2,7%

vyhláškové ocenění - lesní porosty základním způsobem: 1,7%, 5,4%

ocenění věcných břemen: 0,9%, 1,1%

Celkem jde o 1368 případů, přičemž jeden znalecký posudek obsahuje často dva, někdy i tři druhy ocenění.

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2020 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.