Home OCEŇOVÁNÍ LESA A POZEMKŮ
OCEŇOVÁNÍ LESA A POZEMKŮ PDF Tisk Email

 

- znalecké posudky a odhady

 • tržní oceňování porovnáním s uskutečněnými prodeji (u lesa vlastní databáze 315 případů)
 • tržní oceňování výnosovou metodou (současná hodnota potenciálních čistých výnosů)
 • oceňování podle cenových předpisů platných ke dni ocenění (zjišťování úředních cen)
 • oceňování škod
 • oceňování věcných břemen
 • oceňování pro účely odnětí pozemků z lesa

 

Oprávnění k oceňování (pro Radka Zádrapu)

znalec: jmenování krajským soudem v Ostravě, č.j. Spr 3456/93 ze dne 12.11.1993, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních pozemků, lesních porostů, škody na lesních porostech, ceny pozemků (mimo pozemky stavební) a trvalých porostů
odhadce: koncesní listina "Oceňování majetku pro věci nemovité"

Reference

2600 znaleckých posudků na pozemky a porosty v ČR

z toho 5% pro státní orgány
3% pro obce
22% pro ostatní právnické osoby (zejména pro LČR s.p.)
70% pro fyzické osoby

Ceny

Pro řízení před státními orgány: podle vyhlášky č. 37/1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočních v aktuálním znění, ve výši regulované hodinové sazby a náhrady nákladů

V ostatních případech cena dohodou.
Orientační ceny při ocenění lesních majetků

do 3 ha cca 1.000 až 3.000 Kč + náklady (cestovné, …)
3-10 ha cca 3.000 až 6.000 Kč + náklady
100 ha cca 15.000 až 40.000 Kč
1000 ha cca 40.000 až 150.000 Kč


konkrétní cena se může od orientačních cen lišit oběma směry podle

 • podrobnosti zpracování
 • zvláštních požadavků
 • roztříštěnosti majetku
 • stavu a aktuálnosti podkladů
 • náročnosti podmínek
 • požadavku na rychlost zpracování

Základní podklady k ocenění

 • výpis z katastru nemovitostí (nemusí být čerstvý, musí však být aktuální)
 • katastrální mapa; pro pozemky ve zjednodušené evidenci mapa příslušné dřívější pozemkové evidence
 • lesní hospodářský plán nebo osnova (porostní mapa a hospodářská kniha)
 • údaje o těžbách a zalesněních od doby vyhotovení lesního hospodářského plánu nebo osnovy
 

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2017 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2016 - znáte nějaké? Podělte se.