Pozvánka na seminář OCEŇOVÁNÍ LESA OBVYKLOU CENOU A TRŽNÍ HODNOTOU Tisk

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář k tržnímu oceňování lesa.
Proběhne v úterý 5. června 2018 na Vsetíně a ve středu 6. června v Praze.
Letošními tématy budou:
1. Situace na trhu s lesem
2. Souvislosti mezi oceňováním lesních majetků
  • cenami zjištěnými dle oceňovací vyhlášky
  • obvyklou cenou
  • tržní hodnotou
  • výnosovou hodnotou

3. Doporučený postup pro ocenění lesního majetku obvyklou cenou (sběr a vyhodnocení porovnávacích prodejů, výběr věcně, místně a časově porovnatelných prodejů, konstrukce porovnávacích koeficientů, vliv inflace)

4. Doporučený postup pro ocenění lesního majetku tržní hodnotou

5. Diskuse k problémovým otázkám oceňování lesa

  • oceňování služebností (obvyklá cena vs. výpočetní postupy)
  • škody a újmy na lese (vyhláškové ocenění vs. ocenění na bázi obvyklé ceny)
  • oceňování lesních porostů s kůrovcovými soušemi

Podrobnosti ke stažení:

Aktualizováno Středa, 28 Březen 2018 19:44