Home
CO S CHYBNÝMI VĚKOVÝMI HODNOTOVÝMI FAKTORY V OCEŇOVACÍ VYHLÁŠCE 441/2013 SB. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

Z metody oceňování lesních porostů dle §  40 vyplývá, že věkové hodnotové faktory (fa) mohou nabývat principiálně hodnot mezi 0 a 1. Vyhláška je však, zjevně omylem, navýšila o 15% až na 1,15. Není sporu, že jde o chybu.  Použití chybných fa vede k chybným výsledkům, což zákonitě poškodí někoho z uživatelů ocenění. Typickými a mém případě dlouhodobě v podstatě jedinými uživateli tohoto druhu ocenění jsou Lesy České republiky s.p. a jejich partneři při sjednávání cen při směnách, nákupech a prodejích.  Jsem názoru, že by znalec neměl vědomě nikoho poškozovat, byť by ho zaštiťovala chyba ve vyhlášce. Proto se domnívám, že by v tomto případě měly být použity správné fa, např.  z předchozí vyhlášky. Považuji to za menší zlo, než být sice zadobře s vyhláškou, ale zjevnou chybou poškozovat někoho z uživatelů ocenění. Domnívám se, že v případě § 40, který nemá daňový dopad, je tento postup z pohledu znalce právně obhájitelný (není nikdo, koho by použití správných fa poškozovalo) a z pohledu uživatelů ocenění je jistě přijatelný. Podotýkám, že jde pouze o můj názor. Jak se k takovému postupu případně postaví autority či objednatelé posudků nevím.

Poznámka: pokud by se podobný problém týkal § 45 (ocenění lesních porostů pro účely daně z nabytí nemovitých věcí), který má na rozdíl od § 40 přímý daňový dopad, by měl znalec nejspíše považovat i chybné znění za svaté. Jinak by mohl být napaden za ovlivňování výše daně.

 

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2017 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2016 - znáte nějaké? Podělte se.