TRH S LESNÍMI A ZEMĚDĚLSKÝMI POZEMKY V ČESKU A JEJICH OCEŇOVÁNÍ OBVYKLOU CENOU A TRŽNÍ HODNOTOU POMOCÍ INTERNETU

Seminář proběhne

v úterý 17. září 2019 na Vsetíně a

ve středu 18. září v Praze.

Podrobnosti ke stažení:

Anketa 1

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2018 - znáte nějaké? Podělte se.

Anketa 2

Tržní hodnota lesních pozemků (LP) ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2019 - znáte nějaké? Podělte se.