Home
PŘEČTĚTE SI
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZTRÁCÍ POZICE RYCHLEJI NEŽ BY MUSELO - ANEB SKANZENEM ČESKÉ LESNICKÉ POLITIKY ZEĎ NEPRORAZÍŠ PDF Tisk Email

Výsledky české státní lesnické politiky jsou ve srovnání s výsledky nejbližšího souputníka - zemědělců - viditelně horší. Ústup z formálních pozic ve struktuře ministerstva, 100x vyšší dotace do zemědělské půdy ve srovnání s lesní půdou (r. 2015, dle Zelených zpráv ministerstva zemědělství: 12.500 Kč/ha zemědělské půdy versus 117 Kč/ha lesní půdy), neúplné kompenzace za narůstající hospodářská omezení a za škody na lesích, v mezinárodním srovnání zoufalý stav v přidávání hodnoty surovému dříví, defenzivní pozice lesnictví v médích, pokles zájmu o studium lesnictví …

To vše má jistě více důvodů. Na mnoho z nich  je státní lesnická politika krátká. Ale je tu minimálně jeden, se kterým pohnout může. A tím je směrování a výstupy státem placeného lesnického výzkumu a informatiky. Řeč je o Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Hlavním smyslem těchto státem vlastněných institucí,  krom toho že poskytují obživu několika stovkám lesníků, by přece měla být tvorba informační základny pro lesnickou politiku. A tady je zakopaný pes. Vždyť jaké podklady pro rozhodování mohou poskytnout instituce, jejichž směřování téměř neviditelně reaguje na skutečnost, že lesnictví už čtvrtstoletí není centrálně řízeným, státem vlastněným kolosem, ale že ho tvoří statisíce lesních podniků, od titěrných po obří, jejichž vlastníci musí každý den poměřovat stav svých účtů fakturami, které jim chodí do schránek.

Dovolím si jednu ilustrační otázku. Zná ministerstvo zemědělství, vrcholný orgán státní správy lesů, jaká je na trhu cena statku, jež spravuje? A jak se mění v čase? Znají tuto cenu a její vývoj jeho vrchní zpravodajci,  VÚLHM nebo ÚHÚL? V politickém systému, ve kterém se nacházíme, je cena lesa na trhu vrcholem pyramidy výnosů a nákladů. Co jiného je státní lesnická politika, než soubor pravidel pro stavbu a údržbu této pyramidy? Jak zdaňovat vlastníky lesa, nastavovat jim hospodářská omezení a kompenzace za ně, když neznáme základní parametr?

Podívejte se na organizačního pavouka Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), zemědělské obdoby VÚLHM a ÚHÚL. Úsek věda a výzkum se člení na odbor rozvoje venkova, o. agrárního trhu, o. ekonomiky agrárního sektoru. Tudy vede cesta. Nic podobného ve struktuře ÚHÚL a VÚLHM nenalezneme. Jaký podíl jejich zaměstnanců se vůbec ekonomikou lesnictví systematicky zabývá? 1%?, 2%?

Tato, podle mého kardinální chyba státní lesnické politiky, se lesnictví krutě vymstívá.

Radek Zádrapa, 19.1.2017

 
Problém obvyklé ceny a tržní hodnoty u pozemků PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

Obvyklá cena (OC) a tržní hodnota (TH)  jsou páteřní pojmy tržního oceňování pozemků. Tedy oceňování, které má stát zásadně na tržních datech. OC je v zákoně o oceňování majetku definována jako cena, která by byla dosažena při prodeji podobného majetku. Podobně popisují TH mezinárodní oceňovací standardy, a sice jako částku, za kterou bylo možné pravděpodobně věc směnit na trhu. Mnohým, a dlouho i mě, připadaly oba pojmy, až na nuance, jako v zásadě synonymní. Ale nejsou. Dopady tohoto zjištění jsou pro oceňovatele i uživatele ocenění zásadní.

 

 
Doporučené metody tržního oceňování lesa
Napsal uživatel Radek Zádrapa   
Pondělí, 01 Únor 2016 16:17

Jakou metodu tržního ocenění (tržní hodnotou nebo obvyklou cenou) vybrat, s ohledem na velikost lesního majetku a věk porostů, vám může napomoci tabulka v odkazu. Jde samozřejmě pouze o doporučení.

 
ČETNOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ OCENĚNÍ LESA PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

Protože bývám dotazován, jaká je četnost různých druhů ocenění lesa (a odpovědi jsem dosud musel jen odhadovat) a protože jsem sám podlehl zvědavosti, roztřídil jsem a sečetl vlastní ocenění od r. 2009 dosud (7.3.2014).

Zde jsou výsledky (v % případů):

vyhláškové ocenění - lesní porosty zjednodušeným způsobem: 52,1%

tržní ocenění (obvyklou cenou nebo tržní hodnotou): 36,5 %

ocenění pro účely odnětí nebo omezení lesních pozemků: 6,2%

ocenění škod: 2,6%

vyhláškové ocenění - lesní porosty základním způsobem: 1,7%

ocenění věcných břemen: 0,9%

Celkem jde o 921 případů, přičemž jeden znalecký posudek obsahuje často dva, někdy i tři druhy ocenění.

 
K DĚDĚNÍ NEMOVITOSTÍ ZNALECKÝ POSUDEK NEBO ODBORNÉ POSOUZENÍ? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Radek Zádrapa   

V poslední době někteří notáři žádají pozůstalé, aby k dědickému řízení namísto donedávna obvyklého znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitostí zajistili tzv. odborné posouzení. Dědici pak někdy objednávku ocenění prezentují znalci tak, že místo něčeho rozsáhlého a dražšího stačí jen něco stručného a hlavně levnějšího. Pomiňme naprosto pochopitelnou snahu dědiců ušetřit, stejně tak snahu znalců vydělat. Podívejme se na ocenění věcně. Předně je nepodstatné, zda se oceňovací zpráva jmenuje znalecký posudek či odborné posouzení. Důležitá je její kvalita, tedy soulad ocenění a skutečnosti. Práci jistě zlevní, pokud znalec nebude věnovat čas šetření, zda je trvalý travní porost určen územním plánem k zastavení, jak je ve skutečnosti využívána neplodná půda nebo zda lesní porost, který podle lesní hospodářské osnovy na pozemku roste, nebyl už vytěžen. Ale stojí to znalci za to? Za svou práci odpovídá a nelze nikdy vyloučit, že bude k odpovědnosti za ní volán. Ocenění, u kterého by kvalita měla ustoupit ceně, by asi měl raději ve svém zájmu odmítnout.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5

Anketa 1

Tržní hodnota lesních pozemků (LP) ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
 

Anketa 2

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2017 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Anketa 3

Kupní ceny lesa v ČR v r. 2016 - znáte nějaké? Podělte se.
 

Statistika

Počet zobrazení článků : 153563

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 3